פיתוח קהילה מקצועית לומדת (הרצאה וסדנה)

פיתוח קהילה מקצועית לומדת (הרצאה וסדנה)

הרצאה וסדנה לקבוצת ל-25 מורים החושפת בפניהם את ההזדמנות בפיתוח מקצועי בקהילה מקצועית לומדת. ההרצאה מלווה בהתנסות מעשית ממושגת המאפשרת למורים לבחון את אפקטיביות הגישה. משך ההרצאה והסדנה 5 ש'.

הערכה אותנטית (הרצאה)

הערכה אותנטית (הרצאה)

הרצאה מלווה בדוגמאות העוסקת ברציונאל להערכה מעצימה. ההרצאה מדגימה מגוון כלי הערכה ומלווה בפעילות סדנאית בה נבחנות דוגמאות מהשטח.

הערכה אותנטית (סדנה)

הערכה אותנטית (סדנה)

סדנה מ-5-30 ש' ל-25 מורים. הסדנה עוסקת ברציונאל להערכה אותנטית ובוחנת מגוון כלים ליישום. הסדנה מאפשרת פיתוח הנושא כבסיס להיערכות מקצועית בבתי ספר על יסודיים או הטמעה כחלק מההוראה בכלל בתי הספר.

סדנת פיתוח מערכי הערכה אותנטית (בהתאם להזמנת בית הספר)

סדנת פיתוח מערכי הערכה אותנטית (בהתאם להזמנת בית הספר)

סדנה למורים המתעתדים להיערך באמצעות הערכה אותנטית. הסדנה נערכת בפעילות סדנאית מלווה בהדרכת צוותים לפתח עבור עצמם כלי הערכה ומחוונים ייחודיים המותאמים לבית הספר.

הערכה מעצימה (הרצאה)

הערכה מעצימה (הרצאה)

סדנה הניתנת ל-20 מורים העוסקת במהות ההערכה המעצימה. הסדנה עוסקת במיומנויות אימון למורים המאפשרים קיום מהלכי הערכה עצמית בקרב לומדים. משך הסדנה 30 ש'. רצוי שהסדנה תלווה בפעילות הדרכה מלווה תהליך.

ליווי מורים להצלחה

ליווי מורים להצלחה

סדנה בת 30 ש' העוסקת במהות ההוראה המשמעותית המגייסת אנרגיה. הסדנה מתבססת על מעגל הלמידה וכלים ייחודיים שפותחו על ידי "סביבות למידה". הסדנה עוסקת גם בצפיית עמיתים ומכשירה מורים לביצוע שיח פדגוגי מקדם ומצמיח. השיח מתבסס על פיתוח יכולות מורים לתת משוב מקדם ומלמד.