NLP בבית הספר

 

קורס המקנה גישה חדשנית בחינוך המעניקה למורים  כלים ייחודיים המאפשרים לאמן לומדים ל-חיזוק המודעות העצמית, שיפור התקשורת הבין אישית, והעצמת יכולות המימוש העצמי.

הכלים שמעניקה הגישה מאפשרים לאנשים לזהות את המנגנונים הפנימיים והדפוסים על פיהם הם פועלים, לחדד את המודעות שלהם לרגשות שאנו חווים, להכיר את הדרך בה הם מפרשים את מה שקורה לנו ולסובבים אותנו, וכיצד הם בוחרים להתנהג.

כלים וטכניקות אלו יכולים לסייע למורים לקדם את יכולות לומדים להצלחה ותפקוד מיטבי.  הקורס מיועד ל-25 משתתפים והוא  בן 30 ש'. ניתן להוסיף קורסי המשך.

NLP בבית הספר