פיתוח קהילה מקצועית לומדת השתלמות סדנאית (20-30 ש')

הנחייה של עד 20 מורים בביצוע מהלך של למידה באמצעות קהילה מקצועית לומדת במגוון גישות.

פיתוח קהילה מקצועית לומדת השתלמות סדנאית (20-30 ש')