על מעגלי למידה גיוס אנרגיה ולמידה משמעותית (סדנה)

סדנה בת 30 שעות. הסדנה עוסקת במהות הלמידה המשמעותית, מעגלי למידה משמעותית, דגמים לבניית שיעור מגייס אנרגיה ואימון מורים להצלחה.

על מעגלי למידה גיוס אנרגיה ולמידה משמעותית (סדנה)