על מעגלי למידה גיוס אנרגיה ולמידה משמעותית (הרצאה)

הרצאה מפעילה הבונה יכולת בניית שיעורים מגייסי אנרגיה. ההרצאה מלווה בסרטים ופעילויות . ההרצאה יכולה להינתן גם בקרב קהלים גדולים.

על מעגלי למידה גיוס אנרגיה ולמידה משמעותית (הרצאה)