מי מפחד מחקירה וחקר

 

סדנה בת 30 ש' העוסקת במהות תהליכי חקירה וחקר. הסדנה מתבססת על כלים יחודיים שפותחו על ידי "סביבות למידה". הסדנה עוסקת בגישות חקירה וחקר. מהות השאלה הפוריה. מהות החקר המדעי. PBL על מגוון גישותיו, אימון מורים להנחיית תהליכי חקירה ועוד.. זמן הסדנה ומרכיביה יתואם עם מזמין הסדנה.