מחוונים להערכה אותנטית (הרצאה)

הרצאה מלווה בדוגמאות העוסקת ברציונאל להערכה באמצעות מחוונים. ההרצאה מדגימה מגוון מחוונים ובוחנת את אפקטיביות ההערכה דרכם.

מחוונים להערכה אותנטית (הרצאה)