מה משמעותי בלמידה משמעותית (הרצאה)

 

הרצאה מפעילה הבונה חיבור של אנשי הוראה לנושא. ההרצאה מלווה בסרטים ופעילויות . ההרצאה יכולה להינתן גם בקרב קהלים גדולים.

מה משמעותי בלמידה משמעותית (הרצאה)