למידה באמצעות פרוייקטים (הרצאה)

 

הרצאה החושפת את עקרונות הגישה. ההרצאה מלווה בהדגמות, סרטים והפעלות המאפשרות הבנה של הראציונאל מאחורי הגישה.

למידה באמצעות פרוייקטים (הרצאה)