ליווי מורים להצלחה

סדנה בת 30 ש' העוסקת במהות ההוראה המשמעותית המגייסת אנרגיה. הסדנה מתבססת על מעגל הלמידה וכלים ייחודיים שפותחו על ידי "סביבות למידה". הסדנה עוסקת גם בצפיית עמיתים ומכשירה מורים לביצוע שיח פדגוגי מקדם ומצמיח. השיח מתבסס על פיתוח יכולות מורים לתת משוב מקדם ומלמד.

ליווי מורים להצלחה