חקר רשת (סדנה והדרכה)

 

עיצוב סביבת למידה ברשת המאפשרת ללומדים לבצע תהליכי חקר וחקירה על נושא מסוים כאשר מרבית הפעילות מונחית ברשת.

חקר רשת (סדנה והדרכה)