הערכה אותנטית (סדנה)

סדנה מ-5-30 ש' ל-25 מורים. הסדנה עוסקת ברציונאל להערכה אותנטית ובוחנת מגוון כלים ליישום. הסדנה מאפשרת פיתוח הנושא כבסיס להיערכות מקצועית בבתי ספר על יסודיים או הטמעה כחלק מההוראה בכלל בתי הספר.

הערכה אותנטית (סדנה)