הערכה אותנטית (הרצאה)

הרצאה מלווה בדוגמאות העוסקת ברציונאל להערכה מעצימה. ההרצאה מדגימה מגוון כלי הערכה ומלווה בפעילות סדנאית בה נבחנות דוגמאות מהשטח.

הערכה אותנטית (הרצאה)