אימון מורים ללמידה באמצעות פרויקטים (סדנה בת 30 ש')

 

האימון מורים להובלת תהליכים של למידה קונסטרוקטיביסטית המתבצעת תוך כדי הליך של עשייה אקטיבית, בדרך של הבניית ידע ואחריותו של הלומד על הידע. בסדנה זו יוכשרו המורים כמאמנים של גישות חקר וחקירה המובילים ו/או בניית תוצר . חשוב להוסיף למהלך הסדנאי שעות הדרכה  אישית או קבוצתית המלוות תהליכי הטמעה.

אימון מורים ללמידה באמצעות פרויקטים (סדנה בת 30 ש')