סדנה בת 30 שעות. הסדנה עוסקת במהות הלמידה המשמעותית מעגלי למידה משמעותית, גישות חקירה וחקר, גישות הוראה מפעילות, אסטרטגיות למידה, PBL ועוד.. הסדנה חווייתית ומפעילה. משך הסדנה ומרכיביה יתואם עם מזמין הסדנה.