הרצאה מפעילה הבונה חיבור של אנשי הוראה לנושא. ההרצאה מלווה בסרטים ופעילויות . ההרצאה יכולה להינתן גם בקרב קהלים גדולים.