אימוני צל למורים

מהלך אימוני בו מאמן מומחה בתחומי הפדגוגיה מלווה מורה כצל במהל 2-3 שיעורים. המורה מאתר נקודות לשיפור בהוראת המורה ומלווה את המורה עד הגעה לביצוע הראוי. היקף המהלך יקבע עם המנהל/ת. המהלך מתאים למהלך הערכת המורים של משרד החינוך ופועל בהתאמה להערכה ולמחוונים המקובלים במשרד.