השלם האימהי- אם טובה דייה

בשמורת החולה, על שביל המבקרים צפיתי בהתנהגותן האימהית של סופיות. התנהגות מופלאה שהיוותה עבורי נקודת מפנה בהבנה של המושג "אם טובה דייה", אותו טבע ויניקוט. על פי ויניקוט בינקות המוקדמת, לאחר הלידה, התינוק נמצא במצב המכונה "תלות מוחלטת". התלות נובעת מחוסר האונים הבסיסי שלו. בשלב זה האם והילוד הם כיחידה אחת . האם מספקת לתינוק…