פשטות זה שם המשחק

גם אני ביקרתי תיכון מקיף כאוכב אל היג'א. גם אני התרשמתי מאישיותי הצבעונית והמולאה של המנהל המופלא יוסף מנסור. גם אני דמעתי כאשר סיפר את סיפור חייו המרתק. גם התרשמתי מהמשמעות שסיפור חיים כאוב עשוי לפתח תעצומות נפש באדם מתמודד. לא נותרתי צופה אקדמי מתבונן ומתרשם. נטלתי את חוד העט והתחלתי להבנות מרחב משמעות פדגוגיות…