מעגל הלמידה-מודל לשיעור רגשי הבונה למידה משמעותית ומגייס אנרגיה

בכדי ליצור  למידה משמעותית כדאי להבליט את פעולת הלמידה, לתת לה ייחוד ול"הוציא" אותה משגרת הפעולות ביום יומיות הבונות את הרקע ללמידה זו. מכאן, בכדי ליצור למידה .

לתהליך מספר שלבים:

שלב 1 – שלב הגירוי והתחושות

ללמידה אפקטיבית עלינו לפתח בקרב הלומדים צורך. צורך הוא תוצר של גירוי אשר מעמיד את פעולת בלמידה באור אחר ומבדיל את הפעולה הספציפית מהרקע  האישיותי של הלומד והתייחסותו ללמידה בכלל. איך יעשה הגירוי?

הגירוי יעשה בכל דרך הפעילה בקרבנו תחושות של צורך.

 

שלב 2- שלב המודעות

המודעות מבהירה את חשיבות תהליך הלמידה. המודעות מביאה את הלומד לתובנה של "מדוע כדאי לו ללמוד?", "מה יהיה הרווח לטווח הקצר ולטווח הארוך כתוצאה מלמידה זו".

תחושות אותנטיות של חיבור רגשי במעגל ההשפעה האישי יוצרות פעולות פרואקטיביות המזמנות מצבי למידה מגע עם החומר וזרימה.מעגל הלמידה

 

שלב 3- גיוס אנרגיה

גיוס אנרגיה הוא תהליך ההנעה ללמידה. תהליך זה מקורו בכוח המגרה של המודעות. הופעה של צפייה לפעולה מבטיחה מובילה להתייחסות אנרגטית. התייחסות זו היא מקפצה לפעולה ולזרימה.

 

שלב 4- פעולה/למידה

תהליך הפעולה/למידה קושר את האנרגיה עם ההתנהגות. הפעילות המוטורית מתווספת לתפיסתית. שלושת המעגלים, קוגניציה, רגש והתנהגות משתלבים יחדיו לתהליך למידה נכון יש לשים לב לסביבה הלימודית. הסביבה הלימודית משדרת ללומדים מה באמת חשוב למורה בכיתה. למידה טובה מתחלקת לשני שלבים עוקבים. שלב ההתנסות ושלב ההמשגה. ראוי להתחיל את הלמידה בהתנסות ואח"כ מתוך ההתנסות להמשיג ולסכם את הנלמד.

שלב 5-יישום/ביצועי הבנה

יישום הוא תהליך של מודעות חושית המצטרפת לפעולות הלמידה וההתנהגויות הקשורות עימה. היישום נוצר תוך השתתפות אקטיבית של הלומד כאשר הלמידה משמעותית לו ויוצרת הבנה והטמעה.

 

שלב 6- סגירה

תהליך מושלם של למידה ראוי שייסגר בתהליך סגירה. תפקיד הסגירה היא לסכם ולסגור את מעגל הלמידה ולאפשר ללמידה להתפוגג ולהצטרף לידע המאורגן בזיכרון הארוך טווח של הלומד.

סגירה מובילה להתפוגגות האנרגיה המושקעת בלמידה ויצירת פניות ללמידה אחרת.

 

מקורות

בן מנחם ע. (2004), "סוף סוף מתחילים ללמוד" הוצאת סביבות למידה

מעגל הלמידה- עודד בן מנחם

שיעור זה לא רק להעביר חומר