מנהיגות פדגוגית

מנהיג פדגוגי הוא מי שתחום עיסוקו המרכזי הוא הובלת תהליכים בעלי זיקה מפורשת ללמידה של התלמידים.

מנהל-מנהיג, שלמידה היא עיקר דאגתו, מעצב את כל ממדי בית הספר כמו תוכנית הלימודים הגלויה והסמויה, תהליכי חינוך, תהליכי החזקה של לומדים, אירועי תרבות וטקסים, דפוסי התנהגות סדירויות בית ספריות ושגרות, כך שיתמכו בלמידה.

 

התנאי החשוב ביותר לקיומה של מנהיגות פדגוגית הוא שמנהל בית הספר יתפוס את עצמו כמנהיג פדגוגי.  בפועל מנהלי בתי הספר מוצאים את עצמם מתנדנדים בין הקווים המקבילים (פדגוגיה וארגון), תפיסת המנהלים את הפדגוגיה היא ארגון הפדגוגיה ולא קידום תהליכי הוראה למידה. כאשר מנהלים נשאלים מהי פדגוגיה? הם ימנו סדירויות כמו ניהול פדגוגי של מערכת השעות, חלוקת השעות למקצועות השונים, קיום הוראות מפמ"ר והעלאת הישגים. מכאן נראה כי נדרשים מהלכים בהם  יחול שינוי  בתודעה  של מנהלי בית הספר הרואה עצמו ותופס את עצמו כמנהיג פדגוגי המקדם תהליכי הוראה-למידה והערכה בבית ספרו (קהילה מקצועית לומדת). הכוונה היא קידום הלמידה המשמעותית בכיתה.

דוח מקנזי מגדיר את עיקר עיסוקם של מנהיגים פדגוגים והוא:  "יש לדעת לאתר מורים מתאימים, לדאוג לקליטתם ולהכשרתם תוך כדי הוראה, ולאפשר להם התפתחות מקצועית ואישית. איכות המורים היא המפתח לאיכות הלמידה בבית הספר; מנהל-מנהיג רואה בפיתוח מוריו משימה מרכזית".

הפעולות העיקריות המאפיינות מנהל מנהיג פדגוגי הן:

עיצוב תמונת העתיד של בית הספר-חזון

הובלת התוכנית הפדגוגית

פיתוח צוות המורים

גיוס וליווי של מורים חדשים

קיום שיח פדגוגי וקהילה מקצועית לומדת פדגוגיה

מתן מענה לשונות לומדים והתמקדות בפרט הלומד

דוגמא אישית

התפתחות מתמדת

סביבות למידה רכשה ניסיון רב בביצוע מגוון מהלכי פיתוח מקצועי של מורים כמנהיגים פדגוגים (פיתוח מנהיגות ביניים, רכזי מקצוע, רכזי שכבה), פיתוח מקצועי למנהלים, אימון בעלי תפקידים בבית הספר ואימון מנהלים להצלחה.

 

קישורים מעניינים

מנהיגות פדגוגית של מנהלי בתי הספר- מכון אבני ראשה

מנהיגות פדגוגית- אריאל לוי אבני ראשה

מנהיגות פדגוגית מפתחות ליישום- אריאל לוי אבני ראשה

תפיסת תפקידו של מנהל בית הספר במדינת ישראל- אבני ראשה

מה משמעותה של מנהיגות?- 4 ממי"ם משרד החינוך