מודלים ללמידה משמעותית

ניתן לומר כי מודלים ללמידה משמעותית מתבססים על שלושה מושגי מפתח עיקריים והם: 2014-10-29_14-00-16_58

  • מעורבות הלומד בלמידה הלמידה אותנטית בטבעה
  • אתגרים בלמידה- למידה המתבססת על אתגרים המעסיקים אנשים באשר הם.
  • תהליכי הבניית ידע השיטה ההבנייתית (קונסרוקטיביסטית) מתאימה להליכי הפיכת מידע לידע המציינים את מיומנויות המאה ה-21. החל בטיפול במידע הכולל חיפוש, שליפה, מיון,  ואינטגרציה לידע וכלה בביקורתיות, יצירה, פרזנטציה ורפלקציה של ידע נבנה.

שיטות הוראה המכוונות לתהליכים אלה יש עימן יכולת להוביל תהליכים של למידה משמעותית.חלק ניכר משיטות ההוראה העדכניות, נזקקות לסביבות למידה פורצות דרך. היום, כאשר נראה כי לומדים רבים פוגשים את החיים דרך מסך הסמארטפון והמחשב, יש לפתח פדגוגיה עדכנית בסביבת הלמידה הניידת באשר היא.

להלך רשימת שיטות לימוד שיכולות לביא לתהליכי הבניה בהם מידע לידע. שיטות היכולות ליצור מעורבות  ואותנטיות בלמידה, לאתגר ולהבנות ידע.

שיטות הוראה המקדמות למידה משמעותית

שיטה

גישה

סוג

הרכב

תיאור

פרונטאלית

מעגל הלמידה מבוסס גירוי והתנסות כיתתי מורה המקנה ידע לתלמידיו החסרים אותו. גישת מעגל הלמידה מפתחת משמעות.

יחידנית (מותאמת)

למידה פרטנית מבוססת סביבת למידה מותאמת אישי התאמת ההוראה ללומד ברוח הייחודיות האישית. שאיפה לקדם לומדים תוך כיבוד השונות וטיפוח הכישורים האישיים. קיימת התאמה מירבית בין הלומד לסביבת הלמידה.

חברותא

    זוגות פעילות בזוגות. לימוד חומר יחידני, בוחן, למידה בזוגות עפ"י בוחן, בוחן, קביעת תגמול

מרכזי למידה

    אישי או זוגי או  קבוצתי הטרוגני סביבה המטפלת בנושא מוגדר ובה תחנות. בתחנות מרוכזים חומרי למידה, אמצעי המחשה ודפי פעילות, המאפשרים למידה אישית וקבוצתית. משימות המרכזים יכולות להיות מדורגות וההתקדמות בקצב אישי או קבוצתי.

למידה שיתופית

צוותא   קבוצתי הטרוגני פעילות הכנה של תוצר קבוצתי שיתופי המסכם נושא או סוגיה
ג'יקסו צוה"ר   קבוצתי הטרוגני קבוצות אם וקבוצות מומחים ציוותי הרכבה. אנשי צוות מלמדים את חבריהם. הכיתה מתחלקת ל"קבוצות אם במסגרת זו כל משתתף אחראי על תחום תוכן מוגדר, שבו הוא מתמחה ב"קבוצת מומחים", ואותו חוזר ומקנה לחבריו.
הריס וסמית המשימות מתחלקות בחלוקת משנה לפי שלוש רמות הבנה ומיומנויות עם טקסטים.
ארונסון שיטה המתמקדת בהדדיות ומתאימה בעיקר לתוכניות שאינן דורשות הישגים.
סלבין מעודדת תחרות. מסתיימת בפעילות הערכה המעניקה ניקוד אישי וקבוצתי בדרך של תחרות.
צומ"ת S.T.A.D   קבוצתי הטרוגני עבודה תחרותית בקבוצות.

  1. בקבוצות לימוד או חזרה על חומר לקראת חידון וניסוח שאלות.
  2. חידון יחידני- כל לומד עונה על שאלה, הנקודות לקבוצה

קבוצות מחקר

    קבוצתי הטרוגני מודגשים יסודות החקר והגילוי. סביבת הלמידה עתירת מידע או עתירת הזדמנויות לחקירה
שאלון (סקר) סגור קבוצתי הטרוגני סקר המתבסס על שאלון סגור שמאפשר לקבוצה ניתוח נתונים כמותי
פתוח סקר המתבסס על שאלון פתוח המאפשר ניתוח נתונים איכותי
תצפית כמותית קבוצתי הטרוגני מתרחשת בסביבה המאפשרת שליטה בזמנים וארגון, ובודקת מאפיינים כמותיים הניתנים לניתוח כמותי.
איכותית בודקת איכויות לעומק. המאפיין לא לכמת אלא לתת פירוש לתופעות.
ריאיון   קבוצתי הטרוגני כלי לאיסוף נתונים מאנשים לצורך קבלת החלטות. הריאיון מתבסס על תהליך שאלת שאלות
פתוח לא רשמי, לא מתוכנן, לא מסודר
מובנה חלקית כולל שאלות מוגדרות מראש, המראיין קובע את הסדר במהלך הריאיון
מובנה שלם שאלות מוגדרות המוגשות בסדר שלם
קבוצות מיקוד נפוץ במחקרי שוק לברר תפיסות ועמדות של צרכנים
חקר וגילוי   קבוצתי הטרוגני הקניית מיומנויות חקירה וחשיבה מדעית. שלבים: הגדרת הבעיה, סקר ספרות, הגדרת השערות, בחירת מערך מחקר, איסוף נתונים, ניתוח ממצאים, הסקת מסקנות.

למידה פעילה

פעילויות שיח דיון דיון תהליכי כיתתי הטרוגני פעילות גומלין מילולית המתבססת על שיתוף פעולה בין משתתפים.
דיון דילמה(קולברג) כיתתי הטרוגני פעילות דיון המתבססת על דילמה המביאה לנקיטת עמדה תוך שילוב- רגש, שיפוט וחשיבה לוגית ביקורתית.
דיון באקטואליה כיתתי הטרוגני דיון המתבסס על אירועים ונושאים טעונים מחיי היום יום.
דיון מובנה"שיח ושיג" כיתתי הטרוגני שיטה המייחסת חשיבות למילה המדוברת, צורת הדיון ודרך העמדת טיעון. הנושא, הזמן, מבנה הישיבה ומבנה הדיון קבועים.
דגמים פתוחים-פנלפורום,הייד פארק דובר מול כיתה או קבוצה שיטות דיון בהם יש דוברים העומדים בפני קהל ומביעים דעתם.
פעילויות שיח אקווריום שיטת המשקיפים כיתתי בשני מעגלים שיטה לניהול דיון, הפעלת בשני מעגלים: מעגל פעיל ומעגל משקיף המבקר את פעולות המעגל הפעיל. השיטה מעודדת תרבות הקשבה פעילה ומשוב בונה.
כיסא ריק   אקווריום בו במעגל הפנימי כיסא ריק משקיף המעוניין לדבר יצטרף לכיסא הריק יביע עמדתו ויחזור למעגל החיצוני.
חבר מחליף חבר   אקווריום בו חברים מהמעגל החיצוני יכולים להחליף חברים מהמעגל הפנימי על סמך בחירתם.
מעגלים מתחלפים   אקווריום בו תפקידי המעגלים מתחלפים
שיטת השישיות   נבנות קבוצות דיון המקיימות דיון קבוצתי תחת תצפית.
שיטת התפקידים המוגדרים   אקווריום בו לכל מתדיין אופי הגבה או תפקיד בהתאם לכרטיס אותו מקבל מראש.
פעילויות שיח- כובעי החשיבה של דה-בונו   קבוצתי הטרוגני דיון  קבוצתי בשישיות הנעשה על פי תפקידים (כובעים) שנקבעו מראש. כובע לבן-עובדות, כובע שחור-אמיתות, כובע אדום רגשות, כובע צהוב-יתרונות, כובע ירוק-רעיונות חדשים, כובע כחול- חשיבה על חשיבה.
פעילויות שיח –נאום/הרצאה הרצאת הסברה כיתתי הטרוגני כלי להעברת מידע באופן פרונטלי, להצגת טיעונים משכנעים או להנעת מאזינים לפעולה.
קליידוסקופ הרצאה אינטראקטיבית הנדגישה תמונת עתיד או חזון, הקהל משתף ברעיונות הבוחנים את המצב החדש ומעשירים אותו
פרזנטציה אפקטיבית הרצאה המציגה רעיון חדש, יוזמה, תהליך או תוצר המשלבת מיגוון אמצעי המחשה ומיומנויות ייצוג
הרצאת עמדה העמדת טיעון מנומק. שלביה: שאלה, טיעון, הנמקה, הדגמה, הוכחה, מסקנה.
הרצאת הפעלה הרצאה שמטרתה לגרום לקהל לשנות עמדה או התנהגות
הרצאת שעשוע ובידור העברת מסרים מסוימים בדרך של שעשוע ובידור
תרגילי עמדות   קבוצתי הטרוגני או אישי כלי הפעלתי הבא לאפשר בירור, בניה וגיבוש עמדות וערכים של היחיד והקבוצה
השלמת משפטים   השלמת משפטים כמו: "מה תעשה כאשר…""מרגיז אותי ש…" וכו'
דרוג   העלאת עמדות ודרוג על פי סדר עדיפות
תרגילי רצף   מוצגות שתי גישות דיכוטומיות למצב הנוכחים מתבקשים לציין היכן הם מצויים על הרצף ונערך דיון.
שיטת השלטים   הנוכחים רושמים היגדים או פרסומות לעמדות שלהם ומביעים עמדתם לכל היגד.ניתן לבקש לתת ניקוד לכל היגד דבקיות היוצרות גרף.
מכירה פומבית   כל פרט מקבל רשימת ערכים אותם הוא מנסה לרכוש במכירה פומבית באמצעות 1000 נק' שיש לו. בקבוצה מסכמים מה הערכים המועדפים ומנסים לרכשם יחדיו.
ניתוח אירוע אירוע מזמן קבוצתי הטרוגני ניתוח אירוע המזמן התמודדות עם מצבים, קונפליקטים, בעיות, דילמות, ומאפשר התנסות בניתוח פעולות אפשריות ומצבי הכרעה.
אירוע המתאר מצב ניתוח תיאור אירוע שהתרחש הערכת הפעולות והסקת מסקנות.
אירועקיים ניתוח דרכי פעולה אפשריות ומשמען במהלך התרחשות האירוע
סיעור מוחות   כיתתי קבוצתי הטרוגניאישי תהליך של העלאת מחשבות ורעיונות באופן חופשי ויצירתי, ללא הערכה ושיפוט.  שלבים: מליאה-הצגת הסוגיה, יחידני -כתיבת פתרונות, קבוצה-דיון בפתרונות, מלאה הצגת הפתרונות
משוב הדדי   כיתתי הטרוגניאישי וזוגי פעילות כיתתית בה לומדים קובעים תבחינים להערכת ביצוע  ונותנים משוב אחד לשני
מיפוי מושגים   כיתתי או קבוצתי הטרוגני הכנת מפה אישית. בחינתה בזוגות או שלשות, בניית מפה כיתתית.
משחקי הדמיה   זוגות או קבוצות הטרוגני פעילות קבוצתית בה מדגימים המשתתפים מציאות מורכבת נתונה. המשתתפים בהדמיה מנהלים משא ומתן בכדי להגיע להחלטה בין תפיסות חלופיות.
משחק חינוכי משחק מסלול קבוצתי הטרוגני לוח משחק עליו מתקדמים במסלול  להשגת מטרה משחקית חינוכית.
בינגו מתבנית הבינגו מבוססת על סימון רצף תשובות נכונות בלוח אישי.
לוטו איסוף כרטיסים והתאמתם ללוח המשתתף
קלפים צורות שונות של משחק שבהם נעשה שימוש בקלפי משחק
זיכרון הרחבת ידע או יצירת קשרים בין מושגים או שאלות ותשובות.
משחקי רצף (דומינו) קוביות היוצרות רצף של תכנים.

למידה באמצעות מחשב 

למידה באמצעות עצמי למידה   רשת -אישי או קבוצתי הטרוגני למידה המתבססת על פעילות אינטראקטיבית המבוססת על  סימולציה ממוחשבת.
למידה מרחוק   רשת למידה המנצלת את המחשב סביבת למידה בה הלומד יכול לנווט בין חומרי הלמידה באופן  עצמאי וללמוד במרחב הווירטואלי.
חקרשת חקרשת פתוח רשת פעילות חקירה המאפשרת הפיכת מידע לידע באמצעות התבססות על מידע המצוי במרחב הממוחשב
חקרשתסגור כנ"ל אלא שאתרי המידע מציינים ומותאמים ללומדים.
בניית מאגרי מידע   רשת פעילות חקירה שתוצאותיה פריטים איכותיים שיכנסו למאגרי מידע ברשת הוירטואלית
פורום   רשת דיון הנעשה באתר ממוחשב הנעשה באופן פתוח או על בסיס נושא או שאלה מוגדרים.
מוזיאון וירטואלי   רשת בניית מאגר חזותי ממוחשב המייצג רעיון או תפיסה
בלוג   רשת כתיבת בלוג בעל אופי רפלקטיבי, אישי או לימודי

חקר וחקירה

חקירה חקירה אישי, זוגות,  קבוצות פעילות חקירה המאפשרת הפיכת מידע לידע
ריאיון   אישי, זוגות, ניסוח שאלות לריאיון, ביצוע הריאיון והסקת מסקנות
חקר תחקירנות מומחים אישי, זוגותקבוצות פעילות חקירה המתבססת על ריאיון עם מומחים
חקר מדעי אישי, זוגותקבוצות פעילות חקר המתבססת על שאלה פורייה השערה אישושה והפרכתה. יש בה מרכיב של תוקף הנתונים
חקר מאשר אישי, זוגות קבוצות כתה המורה מספק את השאלה ונותן הנחיות והנתונים תלמיד מציע הסבר
חקר מובנה אישי, זוגות קבוצות המורה מספק את השאלה וההנחיות התלמיד אוסף נתונים מנתחם ומציע הסברים
חקר מונחה אישי, זוגות, קבוצות המורה מספק את השאלה התלמיד מבצע את תהליך החקירה, אוסף נתונים מנתחם ומציע הסברים
חקר פתוח אישי, זוגות, קבוצות התלמיד מנסח  שאלה, מתכנן את החקירה, מבצע, אוסף נתונים מנתחם ומציע הסברים
  סקר אישי, זוגות קבוצות התלמיד בוחר נושא, מנסח שאלה, בונה שאלון, מעביר אותו, מעבד תוצאות ומסיק מסקנות
  קהילות חקירה קבוצות תהליך חקר המבוצע בקבוצות קטנות
חקר היוריסטי אישי בדיקת מקורות יצירה של החוקר, החוקר את עצמו

תיכון

  עיצוב מוצר אישי, זוגות, קבוצה תכנון וביצוע הכנת מוצר
  המצאה ויזמות אישי, זוגות, קבוצה פרויקט יזמי הכולל תיכון מוצר, הפקת אב טיפוס וביצוע סקר שוק

תצפית

  מחקר איכותני מחקר המתבסס על שאלת מחקר קיימת או מתפתחת בו איסוף הנתונים נעשה על ידי הצופה
מחקר פעולה מחקר המתבסס על שאלת מחקר ועוקב אחר מהלך עשייה כאשר תוצאות הביניים מעצבות את העשייה
תצפית איכותית איסוף נתונים איכותיים (לא כמותיים) על סמך תצפית. מתן הסברים לתופעה הנצפית
תצפית כמותית איסוף נתונים כמותיים על סמך תצפית. מתן הסברים לתופעה הנצפית

למידה מבוססת פרויקט

PBL   PBL למידה מבוססת פרויקט אישי, זוגות, קבוצות לימוד מבוסס הכנת פרויקט פתרון בעיות וחקירה , תוצר ופרזנטציה בפני אחרים
PBI למידה מבוססת שאלה לימוד המבוסס פתרון בעיות המעורר מתוך שאלה מנוסחת
PBP למידה מבוססת תוצר למידה מבוססת פתרון בעיות המתמקד ביישום הפתרון בהכנת תוצר.

אינטליגנציות מרובות

גארדנר   כתתי בקבוצות עפ"י אנטליגנציה לימוד המותאם לאינטליגנציה המובילה של של הלומד

הערכה אותנטית

פורטפוליו מאסף אישי בניית "תיק עבודות" מוקפד המכיל מגוון דוגמאות ליכולות הלמידה וביצועי ההבנה של הלומד
  חוקר " בניית תיק עבודות ובו תיעוד דוגמה לביצועי הבנה  ושיכלול מתפתח ורפלקטיבי של  היישום
יומן   אישי ליווי תהליך לימודי באמצעות כתיבת יומן רפלקטיבי
מטלת ביצוע   אישי, זוגות, קבוצה ביצוע מהלך חקירה על בסיס נתונים המצויים בסיפור מעשה בעל אופי אותנטי
תערוכה   קבוצה הכנת תערוכה מקיפה המקיפה נושא
מחוון   אישי, קבוצתי בניית מכשיר הערכה כבסיס להערכה מעצימה
מארגנים גרפיים   אישי, זוגות, קבוצה בניית מארגן גרפי ויזואלי המסכם נושא (טבלה, תרשים ואן, עצם דג, סיבה תוצאה וכו')
כתיבה מאמר או סיפור אישי כתיבה עיתונאית או סיפורית איכותית
סקר ספרות ניתוח טקסט אישי ניתוח טקסטים ממקור ראשון והסקת מסקנות
דיון משפט ציבורי אישי העמדת טיעון במשפט ציבורי
דיון ציבורי אישי העמדת טיעון בדיון
הייד-פארק אישי העמדת טיעון בסגנון הידפארק פתוח
פרסום קמפיין בחירות אישי, זוגות קבוצה העמדת קמפיין בחירות ובו פרסום, טיעונים וכו
נאום   אישי הצגת נושא בנאום או פרזנטציה של נושא
המצאת משחק   אישי, זוגות, קבוצה המצאת משחק בעל אופי לימודי. ניתן לשלב גם עיצוב מוצר (תיכון)

 

סביבות למידה רכשה מיומנות בהובלת תהליכים של יצירת משמעות בלמידה באמצעות אימון מורים להפעלה יצירתית של מרבית השיטות שתוארו. במיוחד בבניית סביבות למידה המאפשרות תהליכי חקירה וחקר, PBL, בניית תערוכות ועוד…

 

נתיבים להוראה משמעותית- המנהל הפדגוגי

PBL- מעשה חושב, מדריך למורה

למידה מבוססת פרויקטים- נעה בשן המכון הדמוקרטי

למידה שיתופית בכיתה- רחל הרץ לזרוביץ

ממידע לידע, מדריך ליזמים צעירים- עודד בן מנחם