להפוך לקהילה לומדת בבית הספר
קהילה מקצועית לומדת היא קבוצה של מורים הבוחנים באופן משותף את הידע והפרקטיקות שלהם ודנים בהם במטרה להשתפר מבחינה מקצועית. מורים בקהילה מקצועית לומדת נפגשים בקביעות, חוקרים את הקשר בין הפרקטיקה לבין תוצרי הלמידה של תלמידיהם, מנתחים את תהליכי ההוראה והלמידה, מסיקים מסקנות ומבצעים שינויים במטרה לשפר את ההוראה שלהם ואת הלמידה של תלמידיהם.2013-05-05_19-08-31_354

הצוות המהווה קהילה מקצועית לומדת בבית הספר יכול להיות חדר המורים כולו או צוות מקצוע, צוות מחנכים, צוות בין-מקצועי וכל צוות בית ספרי אחר הפועל להשיג מטרות מוגדרות. מכאן, לקהילה מקצועית לומדת יכולים להיות מוקדים שונים ומגוונים: הוראה ולמידה; תכנית הלימודים; סוגיות חברתיות; מעורבות התלמידים בקהילה; ועוד. הרכב הקהילה הלומדת יהיה תלוי בנושא העומד במוקד העבודה שלה.

ניתן לתאר קהילה מקצועית לומדת כ"ארגון לומד" – ארגון שבו "כולם לומדים יחדיו", והלמידה היא רכיב מרכזי בהתפתחות המקצועית של המורים עצמם. זו הדרך שהמורים ייתנסו בלמידה משמעותית בעצמם, ובכך יהפכו ללומדים משמעותיים.

דרך הפעולה היא הנחייה קבוצתית של קבוצת מורים שיש לה משימת למידה מקצועית. סגנון ההנחייה הוא הנחיית קבוצה פסיכוחינוכית שיש בו מרכיבים רבים של אימון קבוצתי. התהליך חותר ללמידה מתוך זרימה על פי עקרונות האימון הקונפלואנטי.

 

 

עקרונות הפעולה של קהילה מקצועית לומדת הם:

  • מיקוד – מומלץ לבסס את השיח של המורים בבעיה/סוגיה ממוקדת.   דבר זה מסייע לשיח להיות אופרטיבי ולהוביל לפתרון, ומפחית מצב של שימוש יתר בסיסמאות.
  • העיסוק בסוגיות מאתגרות בחינוך ובהוראה – השיח רלבנטי ומשמעותי למורים ומסייע להם להתמודד טוב יותר עם תלמידיהם.
  • העיסוק הוא במורים ופעולתם – השיח אינו על התלמידים וטיבם אלא על המורים ופרקטיקות עבודתם. השיח פרקטי ומכוון לשיפור.
  • בירור שיקולי הדעת ותיאוריות הפעולה של המורים – השיח אינו מתמקד רק בפתרונות. הוא מזמן שאלת שאלות, התעכבות על שיקול הדעת של מורה זה או אחר, מבנה תפיסות ומושגים ומכוון לכיווני חשיבה חדשים. למורה ההזדמנות לבחון את ההלימה בין תפישותיו למעשיו, לבחון את האפקטיביות של תפישותיו ולהיחשף לתפישות אחרות ולבחון ישימותן.
  • בחינת פתרונות תיאורטיים משדה המחקר ומרחבי עשייה שבתי ספר אחרים –החשיפה לכלים ולידע יישומי מעבר לגבולות בית הספר הינו רכיב חשוב ביצירת תרבות מקצועית.

 קישורים מעניינים

קהילה מקצועית לומדת

כלי לתכנון קהילה מקצועית לומדת אבני ראשה

פרוטוקולים לקהילה מקצועית לומדת אבני ראשה

תעוד הצלחות – קהילה מקצועית לומדת