הערכה אותנטית

הצורך בשינוי תפיסת ההערכה עלה בסוף שנות ה –-70 למאה הקודמת. הצורך נבע מחוסר שביעות הרצון משיטות הערכה המקובלת באותה עת  (בעיקר מבחנים רבי ברירה ומבחנים בכתב).הערכה אותנטית

מורים חשו תסכול רב במיוחד מהניתוק בין המבחן ללמידה בכיתה ומלומדים על מגוון כישוריהם המיוחדים. בשנים האחרונות מתחזקת המגמה של ניתוק מן המבחנים הסגורים ושל שילוב תהליך ההוראה עם תהליך ההערכה.

לחלופות להערכה באמצעות מבחנים נתנו שמות רבים: הערכה חלופית, חלופות בהערכה , הערכה אותנטית ועוד. השימוש במילה חלופה מציין את בחירה בדרך אחרת המחליפה את המבחן בהערכה. המונח הערכה אותנטית מתייחס לחיבורה של ההערכה לעצמי של הלומד והפיכתה כחלק מתהליך הלמידה. אנו בחרנו במונח זה משום יכולתו לתאר את תהליך הלמידה וההערכה המתלווה אליו.

המונח הערכה אותנטית מתאר מגוון שיטות הערכה המתבססות על מטלות ביצוע הדורשות מלומדים לפתור בעיות הקשורות בחיים האמתיים". בעיות הדורשות מהלומד להשתמש במגוון כישורים המתבטאים במגוון יישומים משמעותיים לו ולחברה בה הוא חי. יישומים המהווים פתרון למגוון סוגיות ובעיות מחיי היום יום מאפשרות ללומד לחוות שימוש במידע וידע שאינם מנותקים מחיי היום יום שלו. שימוש בידע זה מהווה מקור הנעה והנאה ליישום יצירתי, חווייתי ומושכל הבונה משמעות ללומד.

מכאן הערכה אותנטית לרוב תתמקד במטלה ביצוע ומחוון המעריך את ביצועי ההבנה והיצירתיות של הלומד. העדויות לביצועי ההבנה ישירות וברורות. ההערכה ממוקדת תהליך ותוצר גם יחדיו. הבניית התהליך היא באחריות הלומד.

הנחות הייסוד לביצוע אפקטיבי של הערכה חלופית בבית הספר הן:

 1. בית ספר העומד להוביל מהלך של הערכה אותנטית צריך לבחון את חזונו ולהתחיל בביסוס ערכים הבוחנים את מהות הלמידה המשמעותית בין כתליו.
 2. הערכה אותנטית אינה מתמקדת רק בתוצרי למידה וביצועי הבנה. היא משולבת בתהליך הלמידה ובמהלכה.
 3. הערכה אותנטית תתבטא במלוא האפקטיביות שלה בבתי ספר שהתבססה בהן ההבנה כי הלמידה היא רב ממדית, אינטגרטיבית ובעלת הקשר לחיי היום יום.
 4. הערכה חלופית מודדת יכולות אקדמיות וקוגניטיביות – אך לא רק אותן. באמצעות הערכה חלופית ניתן להעריך גם היבטים רגשיים, חברתיים ובין-אישיים בפרופיל של כל תלמיד.
 5. הערכה אותנטית אפקטיבית כאשר היא מתמשכת ומוטמעת בתרבות בית הספר ולא מאורע חד פעמי.
 6. הערכה אותנטית משפיעה בו זמנית על זירות שונות במערכת הבית ספרית.
 7. הערכה אותנטית עושה את ההבדל כאשר היא עוסקת בנושאים מה"חיים" ומאירה שאלות ונושאים החשובים לאנשים.
 8. ההערכה החלופית מעריכה את תוצרי הלמידה – ואת תהליכי הלמידה. באמצעי הערכה חלופיים ניתן להעריך התקדמות, יכולת רפלקטיבית וביקורתית, חשיבה מטה-קוגניטיבית ועוד.
 9. הערכה אותנטית יוצרת חיבור בלתי אמצעי ל"עצמי" של הלומד ומגרה אותו לגלות סקרנות, ענין והנעה ללמידה. פעולות אילו יוצרות תהליכי זרימה עם ההערכה ומאפשרות הטמעת ההערכה כחלק מהלמידה ללא התנגדויות.
 10. הערכה אותנטית מתבססת על ההנחה כי בחברה מרובת תרבויות ובכיתה מרובת אינטליגנציות, צרכים ויכולות חשיבה ישנה שונות רבה בין התלמידים. אי לכך הערכה צריכה לאפשר מגוון יכולות ביטוי של ביצועי הבנה של מוערכים.

בין שיטת ההערכה המקובלות נוכל למנות את:

 • מטלות ביצוע
 • כתיבת עבודת חקר
 • חקר רשת
 • תלקיט עבודות – פורטפוליו
 • הכנת משחק
 • הפקת הצגה
 • בניית דגם
 • למידה מבוססת פרויקטים
 • עיצוב מוצרים
 • הכנת תערוכה
 • המצאה
 • שיר, ריקוד, מחזה ועוד…

ניתן להכין את משימות הביצוע על פי גישת האינטליגנציות המרובות ולהתאימם לסגנונות הלמידה של הלומדים.

הערכה אותנטית מהווה חלק מההערכה מעצימה, המהווה גם היא חלק מרפרטואר ההתמחויות של חברת סביבות למידה.

דרכי הערכה חלופיות מאמר של צופיה יועד

הערכה חלופית עקרונות וקשיים מאמר של נגה עמר וד"ר חנה שחר

לב ודעת- חלופות בהערכת הישים, רעות ברוש

תפקידו של משוב המורה בתהליך הערכה מעצבת, שיחה מוסרטת עם מאיה בוז שווארץ מכון לב ודעת. 

הערכה חלופית מכללת אחווה, דף מרכז

הערכה מעצימה, בלוג ד"ר עודד בן מנחם