מה משמעותי בלמידה משמעותית?

למידה משמעותית לאמןרבים כתבו על המושג למידה משמעותית. לרוב, תכוון הגדרת הלמידה המשמעותית לממד הקוגנטיבי.  על פי תפיסה זו למידה משמעותית היא למידה, שבה הלומד בונה מחדש את תובנותיו ויוצר תשתית לתובנות עשירות יותר בעתיד. משרד החינוך מכוון להגדרה  "למידה משמעותית היא תהליך אישי של הבניית ידע שבמהלכו הלומד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש, הרלוונטי בהקשר של יחסי גומלין". בחינת תיאורים אלה משאירה אותנו בתחושת חסר.הגדרות אלה אינן מבטאות את העוצמה האותנטית של תהליך מיוחד זה, המאפיין את עצם הווייתו של האדם.


קרל רוג'רס  הגדיר בספרו "החופש ללמוד" למידה משמעותית כלמידה חווייתית,  למידה התאפיינת ב"מעורבות אישית"; "האדם כולו, על הכרתו וריגושיו, שקוע בתהליך הלמידה. למידה כזו  משנה את התנהגותו, את עמדותיו ואולי גם את אישיותו של הלומד".

מכאן, נראה כי כאשר נוצרת תחושת המשמעות בלמידה יתכוון הלומד ל- "מציאת הקול האותנטי" .  הוגי דעות רבים האמינו שאומנות החיים היא מציאת פשר המשמעות האישית שלנו. מרביתם גם זיהו  למידה משמעותית כתהליך אפקטיבי הנוצר באמצעות  חוויית למידה.  

 

מהי אותה חוויה המאפיינת למידה משמעותית?המרכז ללמידה משמעותית

הפסיכולוג  צ'יקסנטמיהאי (Mihaly   Csikszentmihalyi)   מתאר מצב מנטלי, בו אדם שקוע כולו בעשייה וחווה את עצמו ממוקד ואנרגטי. זהו מצב שבו אנו חשים שתודעתנו והחוויה מאוחדים לישות אחת. דוגמאות לחוויות זרימה הן חוויות של למידה כמו קריאת ספר, משחק או שיחה שאנו שקועים וממוקדים בה ושום דבר אינו מסיח את דעתנו. הפוקוס של תודעתנו מצטמצם ומתמזג לתוך הפעילות עצמה.

 

על פי צ'יקסנטמיהאי כדי להפיק חוויית זרימה יש לכוון לומדים ל-

 • משימה מאתגרת אותנטית הדורשת מיומנות
 • משימה הדורשת ריכוז ממוקד
 • למשימה יעדים ברורים ומובחנים
 • במהלך המשימה קיים משוב מוקיר ומחזק
 • ללומד שליטה במיומנויות הביצוע

כאשר יתקיימו תנאים אלה תתבטא חווית הזרימה שסימניה:

 

 • תחושת מעורבות עמוקה של הלומד ללא מאמץ
 • תחושת שליטה
 • תחושת העצמי נעלמת. הלומד כל כולו בלמידה
 • תחושה שהזמן עוצר מלכת

ניתן לומר, כי חווית זרימה ויצירת משמעות חד הן . סביבת הלמידה המעוררת זרימה צריכה לכוון ליצירת משמעות שמרכיביה- עניין, מעורבות, תחושת מסוגלות עצמית  ומוטיבציה פנימית. כאשר מרכיבים אלה מבנים את  הלמידה, היא אפקטיבית ביותר והלומד מתפקד בצורה המיטבית שלו.

כיצד ניתן לכוון את ההוראה ליצירת משמעות וזרימה בלמידה?

נראה לנו כי הוראה כזו צריכה –

 • ליצור צורך- לומדים כבני אדם מונעים על ידי צרכים. מורה צריך לכוון הוראתו ולהנגישה לתלמידיו באמצעות עירור הצורך בנושאי הלמידה. שימוש המורה במעגל הלמידה הוא אחת הדרכים ליצור צורך אותנטי בקרב לומדים.
 • ליצור "פליאה"- הפליאה יוצרת צורך אותנטי. פליאההיא מצב בו אנשים חווים, כאשר הם עומדים אל מול דבר מה נדיר או בלתי צפוי. הפליאה קשורה לסקרנות, קסם ודחיפה לחקירה מדעית.  הפליאה מעוררת השתוממות ויראת כבוד לידע. יש בה יסוד חדשני,  המרחיב את גבולות האני ומעניק לו משמעות. עפי"ר ץתתרחש פליאה בפעולת הגירוי במעגל הלמידה.
 • להתחבר למעגלי ערך של הלומד- חיבור ל"מה חשוב" ללומד. מה נחשב בעל ערך עבורו. אחת מהגדרות האושר היא: "הגשמה מתמשכת של ערכים החשובים לאדם". מכאן, העיסוק בערכים מביא לומדים לתחושת משמעות, אושר, סיפוק ולמשאבים הפנימיים הקיימים בו.
 • ליצור תחושת מסוגלות עצמית- לומד בעל מסוגלות עצמית גבוהה מעריך את יכולתו להתמודד בהצלחה עם מטלת למידה מסוימת כגבוהה. מסוגלות עצמית גבוהה מגבירה את הנטייה להשקיע מאמצים בביצוע המשימה. התנאי להגיע ללמידה משמעותית וזרימה הוא שליטה במיומנויות ביצוע. כאשר מושגת תחושת השליטה נוצרת תחושת המסוגלות העצמית.
 • לאפשר מרחבי התנסות ופעולה- למידה צריכה להיתפס כתהליך הבניה חברתית שבה קוגניציה, הקשר והאמון נמצאים בבסיס האינטראקציה. משמעות נבנית באופן דינמי דרך השתתפות בחקירה, יצירה השתתפות בארגונים חברתיים ועוד. התנסות ופעולה כבסיס להבניית מושגים  יכולים להירכש רק באופן הדרגתי דרך אימון. לא ניתן ללמד אותה באופן מופשט. מכאן נובעת התפיסה התיאורטית, לפיה כדי ליצור משמעות  יש לספק ללומדים הזדמנויות להשתתפות וחוויות למידה התנסותית. לשם כך ראוי כי מורים יכשירו עצמם כמאמנים.

נראה, כי לומד שיחווה את חוויית הזרימה והמשמעות באמצעים הנזכרים למעלה,  ירצה לחזור על חוויה זו ולאתגר את עצמו שוב ושוב. באופן זה הוא ירחיב יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות. ניתן לעשות זאת באמצעות- סביבות למידה מאתגרות, שיטות הוראה מגוונות, שימוש בעזרי הוראה מעוררי פליאה, עיסוק בנושאים אותנטים שונים מכיוונים חדשים וכמובן באמצעות משחקים. זרימה ומשמעות נוצרים במיוחד במגרש המשחקים של המורה היצירתי והמיוחד.

 קישורים מעניינים

אבני דרך ללמידה משמעותית

מסע וירטואלי ללמידה משמעותית

הרצאה בטד- מיכאי ציקסטנמיכאי על הזרימה

הרצאה בטד- קן רובינסון על כיצד בתי הספר הורגים את היצירתיות

פרופ' יורם הרפז- למידה משמעותית, מה אפשר לעשות?

פרופ' יורם הרפז- תנאים ללמידה משמעותית

פרופ' יורם הרפז- למידה משמעותית ראיון מוקלט

פרופ' נמרוד אלוני- הבניית התנסויות משמעותיות בלמידה