יום יום מגיעם ילדים לבתי הספר. יום יום בתי הספר מנוהלים על ידי מנהלים אנשי חינוך. מיהו אותו מנהל המוביל את חינוכו של המשאב החשוב לנו מכל- ילדנו? איזה מנהל ראוי שיהיה בראש הפירמידה של בית החינוך בו לומדים ילדי?

נראה כי בה בתי הספר מצויים  היום באמצע תהליך של חילופי פרדיגמות פדגוגיות. הלמידה הניידת וסביבת הלמידה הוירטואלית מאיימים על אושיות החינוך המסורתי. בעת בה השינוי התרבותי במרכז מערכות חינוך חייבות להקפיד ולשים בראשן מנהיגים מובילי פדגוגיה במיטבה. הכוונה אינה למובילים של תהליכי ארגון הפדגוגיה, אלא  למנהיגים מובילים המקדמים את המעשה הכתתי במיטבו. מובילים מקצוענים המחוברים לתהליכי הוראה ולמידה ומקדמים פדגוגיה עדכנית ,המתפתחת תוך מהלכי השינוי הנדרשים כתוצאה מהתפתחות המואצת של החברה. למען הדורות הבאים, דרושים לנו מנהיגים המפעילים אסטרטגיות זמישות (זריזות וגמישות), המובילים למידה זמישה, אך לא שוכחים גם את הבסיסים של התפיסות המסורתיות ואושיות החינוך. נראה כי ערכת ההשרדות של מנהל בית הספר היא -יכולת  לפלרטט עם אי הוודאות באמצעות למידה זמישה, לצד עוגנים של ידע פדגוגי רחב והתמצאות במעשה הכיתתי ותהליכי חינוך. שינוי לצד שימור הם המהלך היחיד המאפשר הובלה אפקטיבית של מהלכים פורצי דרך במערכת החינוך.

מיהו אותו מוביל פדגוגי הראוי להנהיג את בית הספר?

מוביל פדגוגי ראוי, צריך להיות בעל כישורים של הובלת למידה זמישה, המנהיג, צריך להיות מודע לכך שכמעט  אין  סיכוי שידע  את כל מה שנחוץ לדעת בכדי להוביל פדגוגיה עדכנית בעת לא פשוטה זו. עליו להבין כי עליו ללמוד כל העת. ללמוד בזמישות.  למידה זמישה המצריכה יכולות של:

  • מודעות עצמית- הפעלת האני המתבונן על האני הפועל (מיקוד העשייה הפדגוגית בתהליכים רפלקטיבים).
  • זמישות מנטלית- יכולת לקדם תהליכים פדגוגים באופן יצירתי ופורץ  דרך. 
  • זמישות תקשורתית- יכולת יצירת אווירת שיתוף והתייעצות בקהילה מקצועית לומדת (קמ"ל) המורכבת מאנשים בעלי עמדות שונות. 
  • זמישות תוצאתית- היכולת להביא לתוצאות במהירות כבר בניסיון הראשון. 
  • זמישות בהובלת שינוי פדגוגי- יכולת לבצע מהלכים פורצי דרך בקרב קהילות. לדעת לפלרטט עם השינוי ולנצלו כמשאב. 
  • אומץ ניהולי והעזה שקולה

לצד יכולות זמישות אילו, על המנהל המנהיג הפדגוגי להוות גם מקור לסמכות פדגוגית. הכוונה כאן ל"משהו שניתן לסמוך עליו" בתחומי הפדגוגיה והחינוך.  עוגן בעל ערכים פדגוגים ברורים. ערכים אותם המנהיג  "הולך" בעשייתו היומיומית, והמהווים כיווני דרך לפתרון בעיות והתמודדות עם אתגרים.
מקור סמכות  הוא אדם אליו אנו פונים לקבל הנהגה, הדרכה, השראה, תמיכה, חסות, עצה ועידוד. אנשי חינוך הם מעצם תפקידם אנשים דעתניים. אנשי חינוך מטבעם מקבלים סמכות מקצועית פדגוגית רק אם הם עצמם בחרו בה. מנהל בית ספר המנסה "לדחוף" את נושא הפדגוגי ולא "להוביל"  באמצעותו, יחוש בהתנגדות אקטיבית או פסיבית מצד צוות בית הספר המובילה לתקיעות.
נראה כי סמכותו הפדגוגית של המנהל מבוססת קודם כל על  תפיסת עולם פדגוגית מוצקה המגובה בידע פדגוגי וידע בארגון הפדגוגיה, לצד יכולת זו המהווה עוגן חשוב, עליו לפתח את הזמישות והלמידה הזמישה.

הכישורים אשר מבססים את סמכותו המקצועית של המנהיג הפדגוגי הם:

1. מנהיגות פדגוגית

המנהיג הפדגוגי בעל חזון פדגוגי. הכוונה לחזון המכוון למעשה הכיתתי ומצייר תמונה עתידית מיטבית של תהליכי הוראה למידה והערכה מכווני  ערכים אישיים ואוניברסאליים.
מנהיגים פדגוגים אפקטיביים משקיעים זמן רב בברור החזון הפדגוגי, בתכנון ובקביעת מטרות. מטרות פדגוגיות אפקטיביות צריכות להתמקד במעשה הכיתתי ולא בארגון הפדגוגיה. ארגון הפדגוגיה הוא האמצעי ולא המטרה. אמצעי המאפשר פדגוגיה במיטבה ולא מקדש את התהליך הארגוני. לדוגמה- פניה של מערכת השעות צריכות לבטא סדירות המאפשרת פדגוגיה במיטבה ולא אילוצי העסקה של מורים.

בין הפרקטיקות של המנהיג הפדגוגי המכוון למעשה הכיתתי ניתן למנות את:

א. הגדרת הייעוד הפדגוגי של בית הספר וניסוח מטרותיו.

ב. ניהול מערך ההוראה למידה והערכה ובו הנחיה של ההוראה המיטבית.

ג. הובלת מהלכי גיוון שיטות הוראה משמעותית.

ד. הובלה ומעורבות בקביעת תכניות לימודים בונות משמעות.

ה. פיתוח ספיראלת אסטרטגיות חשיבה ולמידה המקדמות חשיבה מסדר גבוה.

ו. זיהוי התקדמות הלמידה של כלל הלומדים.

ז. מעקב אחרי ביצועי הבנה של תלמידים באמצעות בסיסי נתונים.

ח. טיפוח אקלים למידה חיובי.

ט. הקצאת משאבים המתאימה לצרכי לומדים.

י. פיתוח סביבות למידה מאתגרות כולל סביבות טכנולוגיות עדכניות.

י"א ניהול ההתפתחות המקצועית של מורים והפיכתם לארגון לומד בזיקה למעשה ההוראה למידה.

י"ב. פיתוח מערך למידה ניידת ופדגוגייה עדכנית.

2. ניהול עצמי ברמה גבוהה

מנהיג פדגוגי מאופיין בניהול עצמי  במצבים אי וודאות משתנים ברמה הגבוהה ביותר. ניהול עצמי הוא חלק ממערכת בסיסית הדרושה לנהל אסטרטגיית זמישות.  הדגש בניהול עצמי זמיש הוא לעקוף את שלוחץ ומציף ומושך להישרדות, ולהתמקד בצמיחה הפדגוגית וקידום המעשה הכיתתי גם בעת בה עולה מפלס תחושות אי הוודאות והחרדה .

ניהול עצמי זמיש ברמה גבוהה מצריך למידת משמעות נתונים. הכוונה כאן ל- איסוף נתונים מתמיד; הערכת ביצועי הבנה של לומדים;  ובעיקר אומץ ניהולי  והעזה בבחירת פתרונות יצירתיים ופורצי דרך.

3. יושרה

המנהיג הפדגוגי מקיים קשר הדוק בין מה שהוא אומר לבין מה שאנו עושיה. הוא "הולך את דיבורו". החזון הפדגוגי שלו מניע את עשייתו ומכוון את אמירותיו. נוכחותו המקצועית תומכת את אמירותיו. המנהיג הפדגוגי שואל כל העת: "האם הפדגוגיה שלנו במיטבה?" "האם זה הכי טוב שנוכל לעשות?" מציב את השאלה ועונה עליה ביושר, ישירות ואמינות. הפער בין הרצוי והמצוי מתמלא בלמידה זמישה המובילה לפתרונות יצירתיים ופורצי דרך.

4.  מכוונות לאדם

מאחר ובית הספר אמון על צמיחת אנשים המנהיג הפדגוגי מבסס את מנהיגותו על תחושה חברתית ומכוונות לאדם בכל רבדי קהילת בית הספר. המנהיג הפדגוגי מכוון ללומדים ולמידתם וחינוכם ומכוון לצוות בית הספר העושה במלאכה.

סמכות לא ניתנת למנהיגים על מנת לשלוט באנשים אחרים, אלא על מנת להיטיב לשרת אותם.
תחושת המכוונות לאדם מתבטאת בדרך בה המנהיג מגלה עניין האמתי וכן בבני אדם אחרים. ענין אמיתי זה מתבטא  באמצעות בגילויי אכפתיות ורצון לתרום לרווחתם והתפתחותם של אנשים. המנהיג הפדגוגי המכוון לאדם, מוביל תהליכים של גמישות פדגוגית  הנותנת  מענה לרצונות לומדים, יכולות לומדים וסגנון הלמידה שלהם. הגמישות הפדגוגית מייצרת את היכולת לבצע למידה זמישה "ממש בזמן" ולהוביל תהליכים ראויים המקדמים אנשים החיים ולומדים בתרבות מורכבת ומשתנה.

מכוונות המנהיג לצוות בית הספר מביאה בעקבותיה עבודת צוות המתאפיינת בתלות הדדית בין חברי הצוות, ופעולה סינרגטית המעצימה את האנשים ואת יכולת ההובלה הבית ספרית גם יחדיו. פעולה סינרגית זו נתמצת מחד בחיבור הצוות לעוצמותיו ובסיסי הידע שלו, ומאידך לזמישות הנדרשת בתהליכי ההתאמה של הפדגוגיה לעת הנוכחית.

כאשר תכונות אילו מתממשות אצל המנהיג הפדגוגי, עשייתו יוצרת מערכת חינוך "שלמה" לא מושלמת. מערכת שלמה החותרת לשיפור מתמיד משמעותיות וצמיחה. ה"שלמות" הינה השלמה המדכאת "אי נחת" המניעה למידה זמישה ומותאמת לעת. לפיכך יסתפק המנהיג בהבניית מערכת שלמה החותרת כל העת בזמישות לתנועה המותאמת לעת הנוכחית.

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit