למידה משמעותית מהי?

למידה משמעותית היא תהליך אישי ואותנטי, בו הלומד מבנה ידע . עיקר התהליך הוא- חיפש מידע, שליפה, אינטגרציה של מידע והפיכתו לידע חדש רלוונטי. תהליך הנעשה בהקשר של יחסי גומלין. בתהליך זה הלומד מחבר ידע נרכש חדש לידע קיים ובונה ממנו מכלולי הבנה וידיעה

מודלים ללמידה משמעותית

חזון הלמידה המשמעותית מאפשר כר רחב של מודלים ללמידה משמעותית המבנים שיטות לימוד מגוונות. בבואה למודלים הקיימים היום המודלים החדשים המתהווים. מודלים הפורצים את גבולות הכיתה והופכית הלמידה לתהליך משמעותי, מאתגר ומגייס אנרגיה.

המורה כמאמן

בבסיס הלמידה המשמעותית  עומד המורה כמאמן למידה. תפקיד המורה הוא להוות מתווך חינוכי משמעותי, המארגן ומעצים את חוויית הלמידה המשמעותית. עיקר תפקידו להכיר את הלומד, ליצור עמו תכנית פעולה ולחזק אותו תוך כדי למידה  המאמן המשמעותי משמש כמתכלל של כל היבטי עולם התלמיד, כולל מעורבותו בהקשרים קהילתיים וחברתיים.

מנהיגות פדגוגית

תפקידו העיקרי של מורה מנהיג פדגוגי הוא להוביל באופן מפורש את תלמידיו – ללמידה. מנהיג פדגוגי הוא מי שתחום עיסוקו המרכזי הוא הובלת תהליכים בעלי זיקה מפורשת ללמידה של התלמידים.

מעגל הלמידה

מעגל הלמידה הוא אסטרטגיה לתכנון הוראה תהליכית המטפלת בהבניית מושגים או מיומנויות בגישה קונסטרוקטיביסטית. הקניית המיומנות נעשית בשלבים: גירוי ללמידה, התנסות, רפלקציה, המשגה, יישום וסגירה רפלקטיבית. המעגל מתחיל בהתנסות חווייתית ורפלקציה המובילה ליצירת מודעות ומוטיבציה ללמידת המושגים והמיומנויות הדרושים לבניית את המשמעות בלמידה.

אסטרטגיות למידה

בלמידה משמעותית אסטרטגיות למידה מתייחסות לכלים ודרכי הפעולה שאותן מאמץ הלומד בכוחות עצמו או דרך הוראה מפורשת, במטרה להבין וללמוד חומר חדש או להכין מטלה. אסטרטגיות למידה יעילות יכולות להוביל לשיפור משמעותי בהבנה.

הערכה אותנטית

תרבות הערכה איכותית נתפסת כהערכה המקדמת ומניעה למידה מעמיקה (בניגוד להערכה העוקבת אחר מצב הלמידה). הערכה אותנטית הינה תרבות הערכה המתאפיינת בערכים אחרים כמו: מעורבות המוערכים, העצמה, שיתופיות, מוטיבציה ללמידה, העמקה, אמון וכבוד הדדי, רלבנטיות, דיפרנציאליות, יצירתיות, שיתופיות,  גיוון והתאמה ללומד ועוד.

בית הספר כקהילה מקצועית לומדת

בכדי להחיל את רעיונות הלמידה המשמעותית קהילת באי בית הספר צריכים להיות לומדים משמעותיים בעצמם. הכוונה כאן היא לבנות בקרב מנהיגים פדגוגיים קהילה מקצועית לומדת השואפת להרחיב את הידע המקצועי של באיה ולקדם למידה.

אנו בסביבות למידה הופכים למידה למשמעותית

השלם האימהי- אם טובה דייה

בשמורת החולה, על שביל המבקרים צפיתי בהתנהגותן האימהית של סופיות. התנהגות מופלאה שהיוותה עבורי נקודת מפנה בהבנה של המושג "אם טובה דייה", אותו טבע ויניקוט. על פי ויניקוט בינקות המוקדמת, לאחר הלידה, התינוק נמצא במצב המכונה "תלות מוחלטת". התלות נובעת מחוסר האונים הבסיסי שלו. בשלב זה האם והילוד הם כיחידה אחת . האם מספקת לתינוק…

שדות מסומנים בכוכבית הם שדות חובה